Whiteboard

Mesa de trabajo 2

Weten is niet genoeg, maar wel belangrijk.
SOS Schulden op School documenteert op dit Whiteboard de schuldenopschool-uitdaging.
Wordt regelmatig aangevuld.

Wel vol, maar niet gevuld

Op 2 mei jl. presenteerde Prof. Van Lippevelde van de afdeling Gezondheidsbevorderend Consumentenonderzoek van UGent op Radio 1 de resultaten van een studie omtrent de veelbesproken ‘lege brooddozen’.

Wel vol, maar niet gevuld - Schulden op school

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kieskoorts

Wanner u dit artikel leest, zijn de politieke kaarten al geschud. De kiezer heeft gesproken en heeft, naar men zegt, altijd gelijk (hoewel …). Hoe dan ook wordt het uitkijken naar het beleid dat onze nieuw verkozen ‘excellenties’ zullen voeren rond armoedebestrijding. Tot slot streven allen ook naar een hogere werkzaamheidsgraad, al kan de manier om dat doel te bereiken wel héél erg verschillen.

Kieskoorts - Schulden op school

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Home sweet home

‘Een eigen huis, een plek onder de zon …’ klinkt het bekende liedje van Roger Froger. En ook onze taal bevat tal van verwijzingen naar thuis: Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens; Oost, west, thuis best; Kind aan huis zijn…

Toch is een eigen huis lang niet voor iedereen weggelegd...

Home sweet home - Schulden op school

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Een sprankel hoop in bange dagen

Het mag ook een keer goed nieuws zijn.Dit is precies de keuze die Bruno Vanobbergen maakte als nieuwe directeur-generaal van het katholiek onderwijs.

Een sprankel hoop in bange dagen - Schulden op school

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Onbetaalde schoolrekeningen en onderwijsbeleid

Onbetaalde schoolrekeningen en scholieren

Onbetaalde schoolrekeningen en scholieren - Google Zoeken

Onbetaalde schoolrekeningen visie

SOS Schulden op School pleit voor een aanpak die rekening houdt met het gezin en die maximaal bouwt aan gelijke onderwijskansen. Een kind mag nooit het slachtoffer worden van een financieel geschil tussen ouders en school.
Visie - Schulden op school

Schoolkosten

Geen inschrijvingsgeld, wel kosten die doorgerekend worden. Wat mag wel/niet?
Met 1 september in zicht, kan schoolfactuur kopzorgen baren: welke kosten mag de school aanrekenen? | VRT NWS: nieuws 
(26 augustus 2022)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Schoolkosten onderzoek

Uit eerder onderzoek blijkt dat studiekosten zich volgens een geheel eigen dynamiek ontwikkelen. Proper gezegd. In 2020 kwamen de onderzoeksresultaten uit, met onderscheid tussen alle onderwijsniveaus. Via deze pagina kom je de deze documenten op het spoor.
Onderwijsonderzoeken (vlaanderen.be)

Schoolkosten commercialisering

De kostprijs van onderwijs voor de gezinnen verhoogt aanzienlijk door allerlei vormen van ‘samenwerking’ tussen scholen en bedrijven (uitgeverijen, de IT-sector, vakantiecentra en touroperators, drankautomaten, incassobureaus,…). Bepaalde voordelen voor de scholen (minder administratie, geen ‘last’ meer met onbetaalde rekeningen,…) worden zwaar in de verf gezet. Het commercieel aanbod naar scholen toe vormt een economische markt, die te weinig kritisch benaderd wordt. Er is meer aandacht nodig voor ongewilde neveneffecten, de noodzaak al dan niet voor kwaliteitsonderwijs, goedkopere alternatieven met dezelfde of zelfs hogere pedagogische waarde,… SOS Schulden op School komt op voor een gezonde, eerlijke, correcte samenwerking van scholen met andere partners (zoals bedrijven).
Schoolkosten commercialisering - Google Zoeken

Secundair onderwijs maximumfactuur

Een maximumfactuur ook voor het secundair onderwijs
Het is ontoelaatbaar als de studie- en beroepskeuze van kinderen afhangt van de kostprijs van de verschillende opleidingen veeleer dan van begaafdheid en interesse.
Ondanks mogelijke verbeteringen is de maximumfactuur voor het basisonderwijs een zeer waardevol instrument gebleken.
Binnen het secundair onderwijs zijn er al verscheidene (positieve) ervaringen, maar er ontbreekt nog een Vlaams beleidskader.
SOS Schulden op School pleit voor een veralgemening van de maximumfactuur voor het hele leerplichtonderwijs. De praktische uitwerking is weliswaar anders dan voor het basisonderwijs, maar maakt dit niet onmogelijk, zoals de praktijk (hier en daar) reeds aantoont.

De vrijblijvende kostenbeheersing die van secundaire scholen gevraagd wordt, wordt niet in alle scholen toegepast. Een meer structurele maatregel, zoals een maximumfactuur, dringt zich daarom op.
Gezinsbond - Maximumfactuur verhoogt gelijke onderwijskansen in SO

Een maximumfactuur in het middelbaar onderwijs is absoluut nodig om de financiële grenzen van de schoolfacturen te bewaken. Er is daarnaast zeker nog marge om de prijzen van schoolmateriaal te doen zakken. Laat leerlingen bijvoorbeeld zo weinig mogelijk invulboeken kopen, maar maak gebruik van boeken die op het einde van de rit doorverkocht kunnen worden. Of laat scholieren materiaal gebruiken mits betaling van een borgsom, die ze aan het einde van het schooljaar terugbetaald krijgen indien al het materiaal intact wordt terugbezorgd.
Keuze middelbare studierichting vaak beïnvloed door kost van opleiding (pelicano.be)

Secundair onderwijs kostenbeheersing

Downloadbare verkenning van kostenbeheersing in het secundair onderwijs: 'Onderwijs, dagelijkse kost?' (publicatie van de Koning Boudewijnstichting, 2009, i.s.m. SOS Schulden op School vzw e.a.).
H_Brochure_Onderwijsdagelijksekost.pdf (participate-autisme.be)

Steunpunt SONO onderzocht schoolpraktijken inzake kostenbeheersing in de eerste graad van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. (2020)
Onderwijsonderzoeken (vlaanderen.be)

Neutr-on n.a.v. het SONO-onderzoek naar de studiekosten in het secundair onderwijs. (2020)
De kosten van het onderwijs | Neutr-on

Secundair onderwijs kostenbeheersing - Google Zoeken

Schoolkosten inning

Menswaardige inning van de schoolfactuur
Alles op alles moet gezet worden om de schoolfactuur voor gezinnen betaalbaar te houden, maar finaal kan zich nog altijd een probleem stellen.
SOS Schulden op School bepleit scholen om hun inningsbeleid niet uit handen te geven bij commerciële firma’s, maar om zelf voor menswaardige oplossingen te zorgen.
Dit wordt beschreven in ons boek ‘Zonder schulden op de schoolbank’. Info en bestellen info@schuldenopschool.be

Schoolkosten inning - Google Zoeken


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Schoolkosten ouderstandpunt

Het schoolbeleid rond schoolkosten bekeken door de bril van ouders(2012)
Ouderblik schoolkosten GO! ouders_0.pdf (go-ouders.be)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Getuigenis

Ze hoeden zich voor pesterij en voelen zich misbegrepen door leerkrachten.
‘Door onbetaalde rekeningen kreeg ik mijn rapport niet’ | De Standaard (18 januari 2020)

Terugblikken op haar jeugd, is terugblikken op een tijd van angst en armoede. Kristel Verbeke (K3) kan zich er niet bij neerleggen dat het kinderarmoedecijfer zo hoog blijft.
Kristel Verbeke over haar jeugd: “12 euro voor een week? Tja, dat gaat niet, he” | Het Belang van Limburg (hbvl.be) (17 april 2001)

Handen in het haar
Meisje wil kapster worden maar de opleiding kost te veel voor haar moeder (eenoudergezin).
Getuigenis Sigrid
(28 augustus 2018)

Er zijn nog altijd mensen die het erger hebben
Lisa is 18 en zit in het zesde jaar BSO (29 november 2017)
"Er zijn nog altijd mensen die het erger hebben" - Charlie magazine : Charlie magazine

Gepest omdat de rekeningen niet betaald kunnen worden door de ouders
Saskia Van Nieuwenhove: 'schulden op school, dit is écht gebeurd.'
(29 maart 2017)

Heb je vanmorgen ontbeten?
De lege brooddozen in de klas: ‘Soms breng ik 150 koffiekoeken mee naar school’ (humo.be) (25 augustus 2015)

Getuigenis armoede en onderwijs Algemene Vergadering - maandag 8 december 2003 - PDF Free Download (adoc.pub)

Close