Missie en visie

mision and vision

Missie

 SOS Schulden op School is gezicht, motor en platform van de maatschappelijke beweging voor ‘het recht op onderwijs zonder drempels, financieel of andere’. We streven ernaar om onderdrukkende mechanismen om te buigen naar structuren gebaseerd op solidariteit.

We maken zichtbaar hoe allerlei situaties, praktijken en structuren het recht op onderwijs bevorderen of integendeel verhinderen. Hierbij ondersteunen wij de directe actoren via verbindende en verbredende acties.

SOS Schulden op School streeft naar een samenleving die gelijke onderwijskansen omarmt als hefboom voor welvaart en welzijn.

 

Visie

Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs, naar zijn of haar aanleg en interesse. Hierbij horen financiële, sociale, culturele, psychologische,… drempels proactief aangepakt.

Met ons pleidooi voor goed(koop) onderwijs, anders geformuleerd ‘school zonder schulden’ richten wij ons tot àlle maatschappelijke geledingen die dit fundamenteel recht kunnen dichterbij brengen.

Zonder enige twijfel het Vlaams en lokaal onderwijsbeleid en de scholen, maar zij niet alleen. De opstelling van uitgeverijen, emancipatorische welzijnsprojecten naar kansengroepen toe, het lokaal sociaal beleid, de wetgeving i.v.m. schuldeisers, de rol van media en publieke opinie, onderzoeksinstellingen, middenveldorganisaties, politieke standpuntinnames,… kan moeilijk overschat worden.

Hieruit volgt dat SOS Schulden op School wil ‘netwerken smeden’, ‘expertise samenbrengen en ontsluiten’ en niet te vergeten: ‘bereikbaar zijn’ vanuit een dienstverlenende functie.

Als zodanig hebben we de identiteit van een ongebonden NGO met als enig belang voor ogen de rechten van het kind op kwaliteitsvol en toegankelijk onderwijs.

We zijn aanspreekbaar voor projecten en initiatieven die onze visie en waarden delen. We nemen hiertoe ook zelf een actieve rol op.

Close