Acties

acties

Het SOS-label

SOS Schulden op School visualiseert solidaire inspanningen, dit door toekenning van het SOS-label aan initiatiefnemers waar zij haar doelstellingen herkent.

Scholen, gemeenten, organisaties, verenigingen, bedrijven… denk je recht te hebben op het SOS-label? Wil je meer informatie over de criteria?

Neem contact met SOS Schulden op School info@schuldenopschool.be

 

Een maximumfactuur ook voor het secundair onderwijs

Het is ontoelaatbaar als de studie- en beroepskeuze van kinderen afhangt van de kostprijs van de verschillende opleidingen veeleer dan van begaafdheid en interesse.

Ondanks mogelijke verbeteringen is de maximumfactuur voor het basisonderwijs een zeer waardevol instrument gebleken.

Binnen het secundair onderwijs zijn er al verscheidene (positieve) ervaringen, maar er ontbreekt nog een Vlaams beleidskader.

SOS Schulden op School pleit voor een veralgemening van de maximumfactuur voor het hele leerplichtonderwijs. De praktische uitwerking is weliswaar anders dan voor het basisonderwijs, maar maakt dit niet onmogelijk, zoals de praktijk (hier en daar) reeds aantoont.

 

Menswaardige inning van de schoolfactuur

Alles op alles moet gezet worden om de schoolfactuur voor gezinnen betaalbaar te houden, maar finaal kan zich nog altijd een probleem stellen.

SOS Schulden op School bepleit scholen om hun inningsbeleid niet uit handen te geven bij commerciële firma’s, maar om zelf voor menswaardige oplossingen te zorgen.

Dit wordt beschreven in ons boek ‘Zonder schulden op de schoolbank’. Info en bestellen info@schuldenopschool.be

 

Halt aan de commercialisering van het onderwijs

De kostprijs van onderwijs voor de gezinnen verhoogt aanzienlijk door allerlei vormen van ‘samenwerking’ tussen scholen en bedrijven (uitgeverijen, de IT-sector, vakantiecentra en touroperators, drankautomaten, incassobureaus,…). Bepaalde voordelen voor de scholen (minder administratie, geen ‘last’ meer met onbetaalde rekeningen,…) worden zwaar in de verf gezet. Het commercieel aanbod naar scholen toe vormt een economische markt, die te weinig kritisch benaderd wordt. Er is meer aandacht nodig voor ongewilde neveneffecten, de noodzaak al dan niet voor kwaliteitsonderwijs, goedkopere alternatieven met dezelfde of zelfs hogere pedagogische waarde,… SOS Schulden op School komt op voor een gezonde, eerlijke, correcte samenwerking van scholen met andere partners (zoals bedrijven).

 Kunnen wij elkaar vinden rond dit doel? Neem contact.  info@schuldenopschool.be

 

Close