Acties

acties

De Warmste week

De kostprijs van leermaterialen (handboeken, gereedschappen,…) kan voor de gezinnen verminderd door veel meer in te zetten op tweedehands en hergebruik. Met de steun van de Warmste week werkt SOS Schulden op School een proeftuinproject uit, dat het verschil maakt én zowel een duidelijk signaal als een voorbeeldfunctie zal zijn. Ja, er is een link tussen kinderrechten en duurzaamheid! 

Vragen op maat

Drie voorbeelden:

  • Een stadsbestuur dat regelmatig overleg heeft met de scholen in haar gemeente stelt vast dat na vijf jaar inspanningen inzake kostenbeheersing niet iedereen mee is én er stellen zich ook enkele specifieke, actuele vragen.
  • Binnen een scholengemeenschap vraagt een van de scholen extra steun voor leerlingen die hun schoolboeken niet kunnen betalen, wat leidt tot bedenkingen vanuit de andere scholen. Zijn er oplossingen die rekening houden met alle aspecten en hoe dit realiseren?
  • Een groep studenten die voor een lespakket de opdracht krijgt om inhoudelijk rond SES te werken, maar ook om het lessenpakket zo op te stellen dat het rekening houdt met de SES. Ze gaan ten rade bij SOS Schulden op School.

SOS Schulden op School staat open voor deze en andere nieuwe vragen. Op maat en zo efficiënt mogelijk wordt een aanbod gedaan (informatief, advies, een externe opdracht en/of begeleiding). Zo mogelijk verwijzen we naar instanties die hierbij mogelijks ook een rol kunnen vervullen.

Close