Publicaties

Bestelformulier publicaties SOS Schulden Op School vzw
Jaren ervaring met en in scholen leidden bij SOS Schulden op School tot 2 handboeken en inspirerende brochures.
Nog steeds actueel en te bestellen.
Ideaal om er met een werkgroep mee aan de slag te gaan.
Keuze publicaties
Verzendgegevens
Facturatiegegevens
Naam geadresseerde voor facturatie
Bevestiging
Ik verklaar dat bovenstaande gegevens correct zijn ingevuld.
Close