banner website025

Nieuws

Ontvang het e-zine Kind van de Rekening

SOS Schulden op School publiceert vanaf eind augustus een maandelijks e-zine, bestemd voor ieder die interesse stelt in het Kind van de (school)rekening.Online te bekijken op: SOS Schulden op School: Geef om: het kind van de rekening
Wil je persoonlijk deze mails ontvangen? Deel mee via mail aan info@schuldenopschool.be 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alarm door Stichting Pelicano en SOS Schulden op School

Het torenhoog aantal onbetaalde schoolfacturen doet Stichting Pelicano (https://www.facebook.com/groups/890213131641514) samen met SOS Schulden op School aan de alarmbel trekken. Lees hier het bericht met oproep tot fundamentele oplossingen:
https://www.schuldenopschool.be/kind-van-de-rekening.
https://www.knack.be/.../steeds-meer-gezinnen-uit-lagere.../

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Met nieuw SOS logo vernieuwde aanpak

SOS Schulden op School heeft een nieuw logo. Waarom?

Net geen 25 jaar komt SOS Schulden op School op voor het Kind van de Rekening. Maar liefst 87% van de scholen heeft onderhand een 'speciale tegemoetkoming voor ouders met betaalproblemen'. Dat is een begin. Zoals ook de 'maximumfactuur in het basisonderwijs' (mits de nodige aanpassing) een voorbeeld is voor het secundair onderwijs.
We zijn er nog niet! De commercialisering van schoolmaterialen en zelfs de kosteninning verscherpen de noden nog. Het aantal onbetaalde schoolrekeningen blijft pijnlijk toenemen.
Met ons vernieuwd logo (fris kleurtje, het kind centraal als kind,...) maken we vanaf 1 september onze vernieuwde aanpak goed zichtbaar.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lege brooddozen op school – verband met schoolresultaten

Het beeld van de lege brooddozen heeft ergere gevolgen dan velen denken.
'Te weinig gezond eten heeft een impact op de concentratie, waardoor de kans groter wordt dat ze zonder diploma de schoolbanken verlaten.' Dat zegt sociaal onderneemster Katrien Verbeke aan Het Nieuwsblad over haar nieuw project Enchanté.
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220603_92931738...

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Een koffer met scharen is duur

Zolang er geen maximumfactuur is in het secundair onderwijs wegen de schoolkosten op de studiekeuze. Drie jaar geleden wees prof. Hendrik Vos (U.Gent) erop dat talent daardoor verloren gaat.

Op de eerste schooldag van 2018-2019 moedigde prof. Hendrik Vos (U.Gent) SOS Schulden op School aan om 'verder te schrijven wat haast niemand weten wil.' Talent gaat verloren als schoolgerief te duur is.
Het bericht is nog steeds actueel. De link staat er nog steeds op VRT Radio1: te lezen, te beluisteren.
https://radio1.be/dankuwel-johan-van-biesen-dat-u-schreef...

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Werk eens met de SOS-publicaties

Jaren ervaring met en in scholen leidden bij SOS Schulden op School tot 2 handboeken en inspirerende brochures.
Nog steeds actueel en te bestellen.
Ideaal om er met een werkgroep mee aan de slag te gaan.
https://www.schuldenopschool.be/publicaties

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Draag je steentje bij voor het Kind van de Rekening

SOS Schulden op School zoekt vrijwilligers van allerlei slag. Iets voor jou?

Net geen 25 jaar neemt SOS Schulden op School het op voor ‘het kind van de rekening’. Anno 2022-2023 is er gelukkig méér medevoelen met het kind van de rekening gekomen, maar de commercialisering van schoolmaterialen en zelfs de kosteninning verscherpen de noden nog.SOS Schulden op School zoekt: vrijwilligers van allerlei slag.‘Help mee aan het grote doel: geen financiële noch sociale uitsluiting bij het recht op onderwijs. Er is te veel vrijblijvendheid rond dit kinderrecht. Tonen wat kan en moet is belangrijk. Vernieuwend inspiratie bieden. Goede praktijken uit de proeftuinfase helpen. Steun aan scholen die doen wat ze kunnen, oudercomité's, lokale initiatieven...Interesse? Laat weten! mailto:info@schuldenopschool.bewww.schuldenopschool.be

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

image011

Iris, welkom bij SOS Schulden op School

 

SOS Schulden op School start het nieuw werk/schooljaar met een nieuw coördinator-gezicht. Dit werd mogelijk gemaakt in partnerschap met Steunpunt Welzijn vzw.

Iris Vercammen heeft een pedagogische opleiding en wil zich inzetten op kwaliteiten en talenten van mensen. Werken met mensen, het geven van kansen en het laten groeien van mensen zijn belangrijk voor haar.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Laat ervaringsdeskundigen aan het woord

Ouders kunnen het verschil maken. Sluit ouders met armoede-ervaring niet uit.

SOS Schulden op School vzw roept op om in oudercomités ook ouders aan bod te laten komen die het moeilijk hebben. Zij hebben uit eigen ervaring kennis van zaken waar anderen vaak geen idee van hebben. Zijn er andere vormen van oproep of samenstelling nodig? Waarom niet – naar het voorbeeld van de G1000 – burger/ouderparticipatie een kans geven als methodiek?

Meer info: info@schuldenopschool.be

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Samenwerking met Steunpunt Welzijn

 

De samenwerking tussen de vzw’s SOS Schulden op School en Steunpunt Welzijn werd onlangs bijzonder versterkt . Beiden vzw’s achten de talenten van mensen als cruciaal om van te vertrekken.

SOS Schulden op School wenst voor elk kind kwaliteitsvol onderwijs, ongeacht afkomst of sociale situatie.
Steunpunt Welzijn helpt grotendeels mensen via de sociale economie om een job uit te oefenen en zo te groeien en sterker te worden.
Dit lijken twee totaal verschillende dingen, maar bij beiden gaat het om groeien van mensen, mensen sterken in waar ze goed in zijn en hen te ondersteunen om te groeien wat potentieel mogelijk kan zijn.

Of het nu een kind is dat door een duwtje in de rug kan doorstromen naar onderwijs dat het best bij diens capaciteiten aansluit, of een werknemer die een job doet waar hij of zij ondersteund wordt om die job uit te oefenen, bij beiden wordt vertrokken vanuit capaciteiten, vanuit talenten!

SOS Schulden op School vzw zet sterk in op solidariteit, Steunpunt Welzijn vzw gaat voor versterking van het maatschappelijk weefsel. Door in te zetten op solidariteit kan je niet anders dan dit maatschappelijk weefsel te versterken en de samenwerking en contacten tussen mensen te gaan bevorderen.

Steunpunt Welzijn biedt SOS Schulden op School professionele ondersteuning om haar beleidsplan te realiseren.

Er wordt reeds volop gebrainstormd hoe we vorm kunnen geven aan goedkoper onderwijs door concrete acties op te zetten rond goedkoper schoolmateriaal.

589

 

Close