banner website025

Nieuws

Check onze vernieuwde vrijwilligersvacatures:

1 2 3 4
Vlotte schrijver Verteller De Doorgeverij Campagnebeest 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Steun SOS met fiscaal aftrekbare gift 

Lege brooddozen en boekentassen… Hoe kan dit in ons welvarend landje? Elk kind heeft recht op onderwijs. SOS Schulden op School werkt aan oplossingen. Help daaraan mee. In samenwerking met de Koning Boudewijnstichting krijg je een fiscaal attest. Daardoor kost je gift van 50 EURO je slechts 27,5 EURO; die van 100 EURO slechts 55 EURO.

Praktische informatie:

Overschrijven kan op rekeningnummer BE 10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1  met gestructureerde mededeling 623/3757/50023

Klik hier om rechtstreeks door te gaan naar de donatiepagina via de Koning Boudewijnstichting

frame (2)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In de startblokken: De Doorgeverij 

Schoolkosten kunnen hard aankomen! Wat als we nu eens veel méér schoolmateriaal zouden hergebruiken? Sociaal én duurzaam tegelijk.  
Met de steun van De Warmste Week (https://dewarmsteweek.be/) is SOS Schulden op School gestart met een pilootproject.
Eerste ervaringen in Aalst, met oog op Vlaamse uitrol.

Meer: www.inkleur.be/dedoorgeverij  

Blijf op de hoogte! Mail naar dedoorgeverij@inkleur.be

De Doorgeverij... onderwijskansen voor ieder kind!

picture_sos de_warmste_week

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Samenwerking met Steunpunt Welzijn

De samenwerking tussen de vzw’s SOS Schulden op School en Steunpunt Welzijn is sinds juni 2022 bijzonder versterkt. Beiden vzw’s achten de talenten van mensen als cruciaal om van te vertrekken.

SOS Schulden op School wenst voor elk kind kwaliteitsvol onderwijs, ongeacht afkomst of sociale situatie.

Steunpunt Welzijn helpt grotendeels mensen via de sociale economie om een job uit te oefenen en zo te groeien en sterker te worden.

589

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Laat ervaringsdeskundigen aan het woord

Ouders kunnen het verschil maken. Sluit ouders met armoede-ervaring niet uit.

SOS Schulden op School vzw roept op om in oudercomités ook ouders aan bod te laten komen die het moeilijk hebben. Zij hebben uit eigen ervaring kennis van zaken waar anderen vaak geen idee van hebben. Zijn er andere vormen van oproep of samenstelling nodig? Waarom niet – naar het voorbeeld van de G1000 – burger/ouderparticipatie een kans geven als methodiek?

Meer info: info@schuldenopschool.be

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Werk eens met de SOS-publicaties

Jaren ervaring met en in scholen leidden bij SOS Schulden op School tot 2 handboeken en inspirerende brochures.
Nog steeds actueel en te bestellen.
Ideaal om er met een werkgroep mee aan de slag te gaan.
https://www.schuldenopschool.be/publicaties

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Draag je steentje bij voor het Kind van de Rekening

SOS Schulden op School zoekt vrijwilligers van allerlei slag. Iets voor jou?

Net geen 25 jaar neemt SOS Schulden op School het op voor ‘het kind van de rekening’. Anno 2022-2023 is er gelukkig méér medevoelen met het kind van de rekening gekomen, maar de commercialisering van schoolmaterialen en zelfs de kosteninning verscherpen de noden nog.SOS Schulden op School zoekt: vrijwilligers van allerlei slag.‘Help mee aan het grote doel: geen financiële noch sociale uitsluiting bij het recht op onderwijs. Er is te veel vrijblijvendheid rond dit kinderrecht. Tonen wat kan en moet is belangrijk. Vernieuwend inspiratie bieden. Goede praktijken uit de proeftuinfase helpen. Steun aan scholen die doen wat ze kunnen, oudercomité's, lokale initiatieven...Interesse? Laat weten! mailto:info@schuldenopschool.bewww.schuldenopschool.be

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ontvang het e-zine Kind van de Rekening

SOS Schulden op School publiceert vanaf eind augustus een maandelijks e-zine, bestemd voor ieder die interesse stelt in het Kind van de (school)rekening.Online te bekijken op: SOS Schulden op School: Geef om: het kind van de rekening
Wil je persoonlijk deze mails ontvangen? Deel mee via mail aan info@schuldenopschool.be 

Close