banner website025

SOS nieuws

14 juni mochten we OKAN verwelkomen in onze Doorgeverij.

20240614_103704 20240614_103645

Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee 😉.

De Doorgeverij is open op vrijdag 28/6 van 10-14u en op woensdag 3/7 van 9-11u.

Wil je meer informatie? Neem een kijkje op https://www.inkleur.be/dedoorgeverij.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Binnenkort opent De Doorgeverij opnieuw haar deuren.

Heb jij spullen die je niet meer nodig hebt? Of heb je zelf andere spullen nodig voor komend schooljaar?

Kom dan op (alle info over data en uren) naar De Doorgevrij, Nieuwbeekstraat 35, 9300 Aalst.

Wil je van het aanbod van De Doorgeverij gebruik maken maar je kan op die tijden daar niet zijn?

Neem contact op via (mail de doorgeverij).


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Iddink vertrekt! Naar een eerlijker en socialer systeem voor de verdeling van schoolboeken

Iddink, de grootste leverancier van schoolboeken in Vlaanderen, heeft aangekondigd dat het de markt zal verlaten. Het bedrijf kreeg de voorbije jaren heel wat kritiek omdat het de commerciële distributie van schoolboeken misbruikte. 

SOS Schulden op School roept op om van dit vertrek gebruik te maken om de distributie van schoolboeken eerlijker te laten verlopen. Idealiter nemen scholen de distributie zelf in handen. Zo kunnen zij nagaan dat enkel de noodzakelijke schoolboeken worden aangeboden. Bovendien kunnen scholen beter inspelen op de behoeften van studenten die het financieel moeilijk hebben en zorgen dat niemand op een zwarte lijst terecht komt. 

SOS Schulden op School is ervan overtuigd dat deze aanpak kan bijdragen aan een eerlijker en inclusiever onderwijssysteem in Vlaanderen. 


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zaterdag was SOS Schulden op School te gast bij radio Goeiedag en mocht er het project De Doorgeverij uitleggen.

20231104_113509

Het werd warm onthaald door Sabine en Peter, die als vrijwilligers en met een hele ploeg deze radio draaiende  houden.

Heb jij nog schoolspullen of -boeken die je wenst te ruilen of te doneren? Haast je dan aanstaande woensdag naar De Doorgeverij in de Nieuwbeekstraat 35 te Aalst (locatie Wereldhuis). Wij zijn woensdag 8 november namelijk open van 12-15u.

Kan je woensdag niet komen of heb je nog geen spullen om te ruilen? Ook woensdag 20 december (12-15u), woensdag 10 januari (12-15u) en donderdag 11 januari (17-19u) houden we De Doorgeverij open. Tot dan!

Het team van De Doorgeverij

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuwe data De Doorgeverij gekend:

Wil je schoolspullen ruilen of doneren? Je bent van harte welkom op woensdag 8/11 van 12-15u.

Ook op woensdag 20/12/2023 en woensdag 10/1/2024 houdt de Doorgeverij haar deuren open, steeds van 12-15u. Kan je niet komen op woensdag, spring dan gerust binnen op donderdag 11/1/2024 van 17-19u. Meer info over De Doorgeverij is te vinden op https://www.inkleur.be/dedoorgeverij

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De Doorgeverij ook jij kan je steentje bijdragen.

Ben Lacroix zag ons initiatief van De Doorgeverij en vond dit een fantastisch project. Hij zag dat we open waren en keerde speciaal naar huis terug om materiaal te halen om te doneren.

Hij is zelf leerkracht in het zelf leerkracht in het Buso in Gent.

Door didactisch materiaal allerhande opnieuw te gebruiken en beschikbaar te stellen via de ruilwinkel van De Doorgeverij maken we betaalbaar onderwijs voor iedere scholier een recht.

Wil jij ook graag materiaal gaan doneren? Of materiaal gaan hergebruiken? Neem dan een kijkje op onze website of kom zelf langs volgende edities.

De Doorgeverij is open op zaterdag 2-9-2023, van 10-13u. Past die datum niet voor jou? Neem dan contact op met ons.

Wil je graag iets betekenen voor De Doorgeverij als vrijwilliger? Contacteer ons en we maken graag kennis met jou!

Als individu maar ook als bedrijf kan je je steentje bijdragen, door materiaal te doneren of door een gift te doen via onze rekening bij de Koning Boudewijnstichting (mét fiscaal attest).

De Doorgeverij@inkleur.be

https://www.inkleur.be/dedoorgeverij

053 73 08 93

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOS Schulden op school komt in de pers met haar pilootproject:
Schoolmateriaal krijgt tweede leven dankzij ‘De Doorgeverij’…

Leerlingen-in-de-klas-IKSO-tijdens-corona-Persregio-Dender

SOS Schulden op School uit Aalst start op vrijdag 23 juni eerstkomende met een pilootproject ‘De Doorgeverij’. Dit gebeurt in samenwerking met Steunpunt Welzijn. Door schoolmateriaal in te zamelen en door te geven krijgt dit een tweede leven.  SOS Schulden op School vzw grijpt de kans aan om eind dit school jaar via hun pilootproject ‘De Doorgeverij’ in Aalst een eerste stap te zetten naar het beëindigen van commercialisering van de verkoop van schoolmateriaal. Ze werkt hiervoor nauw samen Steunpunt Welzijn vzw. Voor veel mensen is het begin van het schooljaar een dure periode, door alle materialen die nodig zijn. Dit draagt mee aan schulden op school. Maar het steeds opnieuw kopen van materiaal is ook niet duurzaam. Daar wil SOS Schulden op School verandering in brengen!

Met De Doorgeverij wil SOS Schulden op School inzetten op een kostenbesparend alternatief voor een van de belangrijkste schoolkosten (didactische benodigdheden, handboeken, schoolbenodigdheden) door het verlengen van de gebruiksduur ervan. Er zal gewerkt worden met lijsten. Deze lijst kunnen de geïnteresseerde donateurs raadplegen om te kijken of zij iets kunnen inleveren wat nog nuttig kan zijn voor iemand anders op een Aalsterse school.

Iedereen die materiaal wil doneren, is welkom. Je kunt je spullen enkel afgeven, maar ook een fictieve munt in de plaats krijgen, genaamd de Dedo, waarmee je zelf tweedehands materiaal kunt krijgen. De eerste inzamelronde is eind juni, dan zullen de materialen verwerkt worden en vanaf 1 juli zal er effectief geruild kunnen worden. Door een nieuw leven te geven aan de schoolmaterialen geven we scholieren kansen en promoten we tegelijkertijd hergebruik en duurzaamheid. Zo creëren we een kleinere afvalberg en een duurzame oplossing voor een acute sociale nood.

Wil je meer info? Neem dan een kijkje op de website van De Doorgeverij (https://www.inkleur.be/dedoorgeverij).

Wil je doneren maar je kan niet op de gegeven tijdstippen? Neem contact op met De Doorgeverij per mail of per telefoon
(dedoorgeverij@inkleur.be – 053 73 08 93).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Studenten van de katholieke universiteit Leuven vragen raad omtrent samenstellen lessenpakket SES.

Cayla, Kaat, Liezl en Caroline volgden de educatieve master maatschappij- en gedragswetenschappen. Zij kregen de opdracht om een lessenpakket samen te stellen voor een school in Oudenaarde.In dit lessenpakket over cultuur, socialisatie en instituties dienden zij niet alleen rekening te houden met de sociaal economische status van die leerlingen in de klas, maar was het ook de opdracht om het qua inhoud ook over SES te hebben. Om dit te realiseren werd ons sterk aangeraden samen te werken met een organisatie in de buurt van de school. 

Hun vraag aan ons was om tips te geven over hoe rekening te houden met ses bij kinderen in de klas (3de middelbaar) omdat dit toch nog steeds een vrij taboe onderwerp is.  Net daarvoor waren de studenten bij SOS Schulden op School aan het goede adres.

Onze ervaren vrijwilligers Ferre en Guido stonden maar al te graag te springen om dit tot een goed einde te brengen.

De studenten maakten dit lessenpakket voor een leerkracht uit de school. Wil je dit lessenpakket graag raadplegen om inspiratie op te doen?
Laat dan hier je gegevens achter.

Zij bedanken graag de vrijwilligers Guido en Ferre, maar SOS Schulden op School wil ook graag de studenten bedanken voor het vertrouwen in SOS Schulden op School!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In de startblokken: De Doorgeverij 

Schoolkosten kunnen hard aankomen! Wat als we nu eens veel méér schoolmateriaal zouden hergebruiken? Sociaal én duurzaam tegelijk.  
Met de steun van De Warmste Week (https://dewarmsteweek.be/) is SOS Schulden op School gestart met een pilootproject.
Eerste ervaringen in Aalst, met oog op Vlaamse uitrol.

Meer: www.inkleur.be/dedoorgeverij  

Blijf op de hoogte! Mail naar dedoorgeverij@inkleur.be

De Doorgeverij... onderwijskansen voor ieder kind!

picture_sos de_warmste_week

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Samenwerking met Steunpunt Welzijn

De samenwerking tussen de vzw’s SOS Schulden op School en Steunpunt Welzijn is sinds juni 2022 bijzonder versterkt. Beiden vzw’s achten de talenten van mensen als cruciaal om van te vertrekken.

SOS Schulden op School wenst voor elk kind kwaliteitsvol onderwijs, ongeacht afkomst of sociale situatie.

Steunpunt Welzijn helpt grotendeels mensen via de sociale economie om een job uit te oefenen en zo te groeien en sterker te worden.

589

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Laat ervaringsdeskundigen aan het woord

Ouders kunnen het verschil maken. Sluit ouders met armoede-ervaring niet uit.

SOS Schulden op School vzw roept op om in oudercomités ook ouders aan bod te laten komen die het moeilijk hebben. Zij hebben uit eigen ervaring kennis van zaken waar anderen vaak geen idee van hebben. Zijn er andere vormen van oproep of samenstelling nodig? Waarom niet – naar het voorbeeld van de G1000 – burger/ouderparticipatie een kans geven als methodiek?

Meer info: info@schuldenopschool.be

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Werk eens met de SOS-publicaties

Jaren ervaring met en in scholen leidden bij SOS Schulden op School tot 2 handboeken en inspirerende brochures.
Nog steeds actueel en te bestellen.
Ideaal om er met een werkgroep mee aan de slag te gaan.
https://www.schuldenopschool.be/publicaties

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Draag je steentje bij voor het Kind van de Rekening

SOS Schulden op School zoekt vrijwilligers van allerlei slag. Iets voor jou?

Net geen 25 jaar neemt SOS Schulden op School het op voor ‘het kind van de rekening’. Anno 2022-2023 is er gelukkig méér medevoelen met het kind van de rekening gekomen, maar de commercialisering van schoolmaterialen en zelfs de kosteninning verscherpen de noden nog.SOS Schulden op School zoekt: vrijwilligers van allerlei slag.‘Help mee aan het grote doel: geen financiële noch sociale uitsluiting bij het recht op onderwijs. Er is te veel vrijblijvendheid rond dit kinderrecht. Tonen wat kan en moet is belangrijk. Vernieuwend inspiratie bieden. Goede praktijken uit de proeftuinfase helpen. Steun aan scholen die doen wat ze kunnen, oudercomité's, lokale initiatieven...Interesse? Laat weten! Publicaties - Schulden op school

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ontvang het e-zine Kind van de Rekening

SOS Schulden op School publiceert vanaf eind augustus een maandelijks e-zine, bestemd voor ieder die interesse stelt in het Kind van de (school)rekening.Online te bekijken op: SOS Schulden op School: Geef om: het kind van de rekening
Wil je persoonlijk deze mails ontvangen? Deel mee via mail aan info@schuldenopschool.be 

Close