Tekst voor "Zonder schulden"

boek 1

Zonder Schulden op de Schoolbanken


Suzy is vorige zomer gescheiden. De drie kinderen, Sofie (13), Lena (10) en Bas (7) wonen bij hun mama en gaan sporadisch op bezoek bij hun papa, die vaak in het buitenland is voor zijn werk. Suzy kocht haar man uit en betaalt nu de lening voor hun woning alleen af. Helaas blijkt al gauw dat haar inkomen niet volstaat voor de afbetaling én het onderhoud van deze woning. De rekeningen beginnen zich op te stapelen en er is geen geld meer voor kledij, uitstapjes of andere leuke dingen. Wanneer Suzy ook de schoolrekening niet meer kan betalen, is ze zo beschaamd dat ze haar kinderen alleen naar school stuurt en niet meer naar het oudercontact gaat.

De toenemende armoede heeft een voelbare impact op het onderwijs. Steeds meer scholen worden geconfronteerd met kinderen die met een lege maag naar school komen, maar ook met kinderen van zogenaamde ‘nieuwe armen’, die het ooit goed hadden en door ziekte, scheiding of het verlies van werk plots in armoede zijn beland. Vaak blijven de schoolrekeningen van deze kinderen onbetaald.

Dit boek biedt heel wat inspiratie en handvatten om een oplossing te vinden voor scholen, leerlingen en hun ouder(s). Het benadert het probleem van onbetaalde schoolrekeningen in zijn totaliteit en vanuit een duidelijke visie. Het biedt inzicht in de redenen waarom ouders de schoolrekening niet betalen. Je vindt in dit boek ook praktijkvoorbeelden en werkinstrumenten waar je meteen mee aan de slag kan.

SOS - vzw SOS Schulden Op School gaat uit van het feit dat armoede een complex gegeven is waarbij verschillende levensdomeinen getroffen worden, ook onderwijs. Kosten op school kunnen dan ook een drempel zijn en uitsluiting in de hand werken. Schulden op School pleit in dit boek voor een menswaardige aanpak van onbetaalde schoolrekeningen.

Close