Tekst voor" School zonder schulden"

Boek 3

School zonder schulden

Niet alle ouders hebben dezelfde financiële middelen. Als leerkracht wordt men vaak geconfronteerd met situaties waarin leerlingen niet kunnen deelnemen aan activiteiten die geld kosten. Hoe moet een leerkracht dan reageren? Wat kan hij voor het kind doen?

Vzw Schulden op School verwerkte een massa aan praktijkervaringen uit het Vlaamse proefproject voor goed(koop) onderwijs tot tips en ideeën. Leerkrachten, schoolbeleid, oudercomités, … Al wie bij de school betrokken is krijgt concrete antwoorden op concrete vragen. Hoe detecteer ik kansarmoede in mijn klas? Hoe sensibiliseer ik mijn personeel rond de kostenproblematiek? Hoe ga ik kritisch om met mijn financiële uitgaven?

Een handboek voor de school, een werkboek voor zowel het basis-als het secundair onderwijs.

SOS — Schulden op School vzw wil het recht op betaalbaar onderwijs voor kinderen uit minder gegoede middens, ongeacht hun afkomst, nationaliteit of schoolkeuze vrijwaren om zo te streven naar meer kansen op onderwijs en een betere toekomst.

Close