Mei - Juni

 E - zine Mei - Juni

Meer geld voor wapens, minder voor onderwijs, kinderopvang,...?

Beste vrienden, collega's,

 De slogan ‘nooit meer oorlog’ klinkt dezer dagen holler dan ooit. Nu het ‘vrije Westen’ gewrongen zit tussen de dreiging van Poetin en de chantage van Trump, gaan er steeds meer stemmen op om het defensiebudget drastisch te verhogen. Het lijkt haast naïef om dat niet te doen. 

Maar uitgaven vragen inkomsten. Voor het politiek gebakkelei hierover losbarst, willen we graag weten wat u, lezer van dit E-zine, hierover denkt. Als het defensiebudget stijgt, waar moet de regering dan snoeien? Selecteer één of meerdere uitgaveposten uit onderstaande lijstje en stuur uw antwoord anoniem door. In de volgende editie ontdekken we samen met u het resultaat!

 Stem ZELF via ons anoniem antwoordformulier hier.

   Gaat Vlaanderen voor het Recht van de Sterkste

N.a.v. het markante feit dat de armoede-organisaties naar het Grondwettelijk Hof trekken voor discriminatie inzake kinderopvang kan je je afvragen of we dan echt opnieuw moeten gaan voor het primitieve recht van de sterkste? Lees er op onze website meer over.

   35 jaar Rechten van het Kind

Artikel 6 zegt zeer duidelijk dat elk kind recht heeft om te leven, te overleven en zich te ontwikkelen. Artikel 24 vult dat aan met het recht op de best mogelijke gezondheidszorg, veilig water om te drinken, voedzame maaltijden, een nette en veilige omgeving, en informatie om hen te helpen gezond te blijven. En artikel 27 zegt dat kinderen recht hebben op voedsel, kledij en een veilige plaats om te wonen opdat aan hun fysieke en mentale basisbehoeften wordt voldaan. 

Voor kinderen in armoede is blijven deze beloften vaak dode letter. Wereldleiders, nationale politici en iedereen met verantwoordelijkheid: lees de beschouwing van SOS Schulden op School. Of is het een oproep?

   Ja, er zijn nog steeds behoeftige schoolkinderen

Heeeeel lang geleden, in 1894-'95 stichtten enkele sociaal bewogen onderwijzers een hulpkas voor behoeftige schoolkinderen. Je mag het onthutsend noemen dat dit initiatief nog steeds nodig is. Lees hier het verhaal van de Diesterweg.

    Zwemles... enkel voor wie zwemt in het geld?

Onbetaalde schoolfacturen vormen de achtergrond van steeds meer afgelaste uren schoolzwemmen. Privélessen dan maar? Als de ouders het kunnen betalen! SOS Schulden op School is bezorgd. Jij ook? Meer.

   Quote

Orde en wanorde

Hommage aan de Duitse schrijver en socioloog Alfred Grosser, die dit jaar in februari overleed.

Een van zijn uitspraken was: Unordnung heisst, wo nichts am rechten Platz ist, Ordnung heisst, wo am rechten Platz nichts ist.

Vrij vertaald: in wanorde is niets op de juiste plaats, in orde is op de juiste plaats niets. 

Een doordenker!

In onze over-geautomatiseerde en hyper-individualistische maatschappij, waar alles steeds strikter georganiseerd wordt en ‘orde’ haast een oproep is om zich te ontdoen van alles wat als anders of storend wordt ervaren, kan het een waarschuwing zijn om niet te vergeten wat de essentie van het leven is. De enige ‘juiste plaats’ is in ons hart, en als daar niets meer te vinden is, wordt het leven koud en eenzaam.  

Lees verder: https://www.schuldenopschool.be/e-zine/orde-en-wanorde

    De schoolfactuur

Op interview bij Lina Michiels in Boom

Onze vrijwilligers Ferre, Guido en Rik gingen op onderzoek uit en peilden bij directeur Linda Michiels en financieel verantwoordelijke Natasja De Borger van GO! Middenschool Den Brandt in Boom naar hun visie inzake schoolkosten: hoe gaat de school hiermee om, hoe proberen zij het onderwijs betaalbaar te houden, hoe werken ze aan een rechtvaardige en evenwichtige verdeling van de kosten, zonder leerlingen uit te sluiten van bepaalde activiteiten?

Dark Blue Modern Digital Marketing Agency Facebook Post

Jaren ervaring met en
in scholen leidden bij
SOS Schulden op
School tot 2
handboeken en
inspirerende brochures.
Nog steeds actueel en
te bestellen.
Ideaal om er met een
werkgroep mee aan
de slag te gaan.

Naar het bestelformulier

Boek 4

Wil je het werk van SOS Schulden op School steunen?
Sponsoren via een gift op onze projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf € 40 per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.
Zo kost een gift van bv. € 50 je uiteindelijk slechts € 27,50.
Je kan storten op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404
(BIC: BPOTBEB1), met als mededeling 623/3757/50023.
Of je scant gewoon de QR-code:

© 2024 Deze nieuwsbrief is een initiatief van SOS Schulden op School vzw.
 Powered bij Steunpunt Welzijn vzw

 vzw Steunpunt Welzijn Wellekensstraat 45 B9300 Aalst

Afmelden

Close