SOS wat?

SOS wat?

Misschien heb je het je wel eens afgevraagd: SOS Schulden op School, waar staat dat eigenlijk voor? Hierbij een korte historiek met samenvatting van haar visie en missie.

SOS Schulden op School werd opgericht in 1998, met als centraal thema het recht van elk kind op kwaliteitsvol en toegankelijk onderwijs, ongeacht afkomst of sociale situatie.

Vanuit die optiek legde SOS Schulden op School de mechanismen bloot die financieel zwakkeren uitsluiten, zoals de kosten voor schoolbenodigdheden of -uitstappen, de hoge kostprijs van bepaalde studierichtingen, de negatieve gevolgen van incasso-vorderingen, schulden en pestgedrag enz. Ze steunde op praktijkkennis die ze opdeed in de scholen, om in samenwerking met schoolteams oplossingen op maat te zoeken.

 

Sinds de oprichting van vzw Krijt door het ministerie van onderwijs in 2020 kwam er een nieuw kader voor vormingswerk in scholen en kreeg SOS Schulden op School meer ruimte voor vernieuwende en aanvullende initiatieven. In haar pleidooi voor goed en goedkoop onderwijs wil zij netwerken smeden, expertise samenbrengen en bereikbaar zijn als dienstverlener. Ze blijft actief werken aan haar verbindende rol, rekening houdend met de groeiende diversiteit, de nood aan duurzaamheid en de toenemende vergrijzing.

 

Meer concreet heeft SOS Schulden op School haar ondersteuning vernieuwd door een uitgebreider consultancy aanbod naar onderwijs (inclusief hoger onderwijs), lokale besturen, onderzoekscentra, media, verenigingen en ouders. Dit met een verhoogde betrokkenheid van leerkrachten, door beroep te doen op hun expertise en tegelijkertijd ondersteuning te bieden, maar evenzeer een verhoogde betrokkenheid van oudercomités en koepels, door middel van sensibilisatie.

 

SOS Schulden op School vraagt nu vooral aandacht voor de preventie van schoolschulden, onder meer door sensibilisering rond de negatieve gevolgen van de commercialisering van het onderwijs en door allianties aan te gaan met expertisecentra inzake duurzaamheid. Verder heeft ze haar netwerk en bereik verruimd door een forum te bieden voor pleitbezorgers en deskundigen en campagnes uit te werken met concrete eisen, bv. de uitbreiding van de maximumfactuur naar het secundair onderwijs.

Daarnaast heeft ze haar vrijwilligerswerking en haar expertisenetwerk uitgebreid en acties opgezet met versterkende partners.

 

Enkele concrete voorbeelden van realisaties: De Doorgeverij, ruilwinkel voor tweedehands schoolmateriaal, erkend door De Warmste Week en de Koning Boudewijnstichting; de samenwerking met Broeiklas; het lessenpakket dat werd uitgewerkt in samenwerking met studenten van de educatieve master maatschappij- en gedragswetenschappen; en natuurlijk dit e-zine.

 

In de nabije toekomst wil SOS Schulden op School haar bereik verder verbreden naar indirecte betrokkenen, zoals scholierenkoepels en Gezinsbond, of zelfs andere sectoren, zoals bedrijven die materiaal leveren aan De Doorgeverij. Verder wil ze het waardenbewustzijn versterken via succesverhalen en extra vrijwilligers aantrekken. Ook wil ze ook haar communicatie versterken door het uitbreiden van haar adressenbestand via een CRM-systeem. En tot slot moet de samenwerking met partners de werking van SOS Schulden op School blijven garanderen. Zo wordt haar project momenteel gesteund door de Koning Boudewijnstichting, heeft ze een projecttoelage van Welzijnszorg voor de komende twee jaar, loopt er een aanvraag bij De Warmste Week en kan ze rekenen op Steunpunt Welzijn, sponsors en giften van individuele schenkers.

 

Wil jij SOS Schulden op School ook ondersteunen, of ben je geïnteresseerd om als vrijwilliger mee te werken? Neem vrijblijvend contact op via deze link!

Close