Project

projectsos

Onbetaalde schoolrekeningen vormen een complex probleem in het onderwijs. Indien we deze onbetaalde schoolrekeningen zien als een signaal van armoede en ruimer bekeken van  mogelijke kwetsbaarheid van een leerling en het gezin, dienen we ook te kiezen voor een ruime benadering van deze problematiek. SOS Schulden Op School vzw wil scholen en hun partners mee ondersteunen in het streven naar gelijke onderwijskansen en meer specifiek het opvolgen van eventuele problemen die het gevolg kunnen zijn van het niet betalen van de schoolrekeningen. Bijgevolg hebben wij een totaalproject ontwikkeld dat wordt opgebouwd rond 4 grote domeinen:

Opleiding en ondersteuning

SOS biedt scholen en hun partners opleiding en ondersteuning op maat. De doelstellingen en wensen van de projectaanvrager staan centraal en worden omgezet in een gedegen plan van aanpak. Het aanbod van SOS werd uitgebreid en bevat een groot pakket aan keuzemogelijkheden en variatie.
Lees meer

Onderzoek en ontwikkeling

(Onderzoeks)projecten worden uitgevoerd rond verschillende centrale thema’s verbonden met de schoolkostenproblematiek. SOS biedt ook de mogelijkheid aan projectaanvragers om een onderzoeks- of ontwikkelingsluik aan hun project toe te voegen.
Lees meer

Events en lezingen

SOS organiseert regelmatig congressen, studiedagen, lezingen, debatten,… of neemt deel aan deze initiatieven. Uitstekende gelegenheden voor deelnemers om  bij te blijven bij de ontwikkelingen omtrent de problematiek. Er wordt telkens gefocust op een actueel en relevant thema.

Netwerking en communicatie

Het uitbouwen van een stevig netwerk is een essentiële doelstelling voor SOS en dit lokaal, regionaal, in Vlaanderen en in Brussel. Dergelijke netwerken stellen ons in staat maatschappelijk evoluties op de voet te volgen en te vertalen naar de werking van SOS. Een brede blik op communicatie is hierbij natuurlijk vereist.

Close