Overzicht

opleidingsos

SOS Schulden Op School vzw biedt opleiding en ondersteuning op maat van de projectaanvrager. Dat kunnen scholen zijn, maar ook hun partners. Bij de uitwerking van een aanvraag staan de doelstellingen van de projectaanvrager centraal. Zo zorgen we ervoor dat het project past bij de grootte en eigenheid van de school of een andere aanvrager.

Overzicht van de opleidings- en ondersteuningsmogelijkheden

Vorming

De begeleide workshops vormen een vaste waarde in het aanbod van SOS. Deze vormingen kunnen éénmalig aangevraagd worden of deel uitmaken van een traject. Deze trajecten kunnen variëren naargelang invulling en tijd, per school of school- en netoverschrijdend, … Het initiatief voor deze vormingstrajecten komt van scholen, partner uit de onderwijs- en welzijnssector.

Begeleiding werkgroep op school

Op vraag van een ‘individuele’ school of via een partnerorganisatie zorgt SOS voor begeleiding van werkgroepen per school. Een dergelijk traject start met een verkennend gesprek met de projectaanvrager en/of school. Er wordt gewerkt met een educatief pakket dat de leidraad vormt voor de bijeenkomsten.

Helpdesk

SOS beschikte om een ruime ervaring m.b.t. allerlei thema’s verbonden met de schoolkostenproblematiek. De helpdesk wil deze ervaring delen en ondersteuning bieden aan iedereen in Vlaanderen en Brussel die met een specifiek SOS-probleem wordt geconfronteerd of met een eigen project bezig is. 

Personeelsvergadering

Wil je graag je voltallige schoolteam sensibiliseren rond schoolkosten dan kan SOS Schulden Op School vzw op een personeelsvergadering een informatiesessie aanbieden om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen.

SOS-leerportaal (in ontwikkeling)

SOS ontwikkelt een online leerplatform. Hier vinden deelnemers van onze workshops en trajecten het materiaal van de opleiding of ondersteuning die men volgt online terug. Daarnaast wil SOS ook een opleidingstool toevoegen, zodat geïnteresseerden op hun eigen tempo een SOS-opleiding kunnen volgen.

Andere mogelijkheden

SOS Schulden Op School werkt op maat. Op uw vraag is dus heel veel mogelijk. Enkele voorbeelden: nazorgtrajecten, een project op maat, ondersteuning bij de uitwerking van een project op school, ondersteuning bij het werken met onze publicaties, netwerkmomenten met verschillende scholen, ondersteuning bij de aanvraag van een subsidie,…

Close