Onderzoek en ontwikkeling

onderzoek-en-ontwikkelingsos

Om te komen tot een integrale aanpak van onbetaalde schoolrekeningen is heel wat onderzoeks- en ontwikkelingswerk nodig. (Onderzoeks)projecten worden door SOS uitgevoerd rond de verschillende centrale thema’s verbonden met de schoolkostenproblematiek: sensibilisatie, schoolkostenbeleid, communicatie met ouders, samenwerken met partners en opvolging van onbetaalde schoolrekeningen. Dit leidt tot de integratie van nieuwe materialen en kaders in het opleidings- en ondersteuningsaanbod van SOS Schulden Op School vzw.

Daarnaast biedt SOS de mogelijkheid aan initiatiefnemers van een project om een onderzoeks- en/of ontwikkelingsluik aan hun project toe te voegen. Op basis van de vooropgestelde doelstellingen (eigen projecten of projecten op vraag) wordt gekozen voor een bepaalde benadering en aanpak: focusgroep, werkgroep, literatuurstudie, schriftelijke of mondelinge enquêtes, proefscholen, enz.

Close