Our Phone Number: 053 730 821 Our Email Address: sos@schuldenopschool.be

Congres - Zonder schulden op de schoolbank

Plaats je nu op de wachtlijst

Op basis van de vaststelling dat steeds meer scholen geconfronteerd worden met onbetaalde schoolrekeningen werkte SOS Schulden Op School vzw aan een proefproject omtrent het menswaardig innen van onbetaalde schoolrekeningen.

Het resultaat hiervan is de lancering van een nieuwe publicatie die scholen en hun partners een systematische en stapsgewijze aanpak biedt om het aantal onbetaalde schoolrekeningen te reduceren.

Programma 

8.45 u.

Onthaal met koffie en thee

10.00 u.

Verwelkoming door de voorzitter van SOS Schulden Op School vzw

10.15 u.

Voorstelling van de publicatie: ‘Zonder schulden op de schoolbank!’
Door Elise Burny, auteur

10.45 u.

Reflectie over ‘Ongelijkheid in het onderwijs, wat (niet) te doen’
Door Prof. Dr. Orhan Agirdag (KU Leuven)

12.15 u.

Broodjeslunch

13.00 u.

Keuze uit 4 werkwinkels (zie onderaan)

15.00 u.

Standpunt van minister van onderwijs Hilde Crevits

 

Aansluitend receptie en netwerkmoment

Praktisch

Locatie: Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel. Hoe te bereiken?

Kostprijs: € 50 – broodjeslunch, dranken, documentatiemap, boek ‘Zonder schulden op de schoolbank’ en toegang tot het netwerkmoment inbegrepen

Inschrijving en betaling tegen ten laatste 15 januari 2018.

Keuze uit workshops

1. Wat kosten kinderen? Wat kost het onderwijs aan ouders? Op welke manier heeft de socio-economische status van een gezin invloed op de schoolloopbaan van een kind?

Tinne Mertens (CEBUD, Centrum voor budgetadvies en – onderzoek, verbonden aan de opleiding Sociaal Werk van de Thomas More-hogeschool), Steven Groenez en Jolien De Norre (onderzoeksleider en onderzoeker bij HIVA, onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving. Een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven).

2. Elk kind heeft recht op onderwijs. Krijgt elk kind gelijke kansen? Is er socio-economische ongelijkheid?

Prof. Dirk Jacobs (Université libre de Bruxelles). Reflectie door een medewerker van het Kinderrechtencommissariaat (pleitbezorger van kinderrechten, opgericht door het Vlaams Parlement) en Els Keytsman (codirecteur van Unia, onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert).

3. Omgaan met onbetaalde schoolfacturen: uitdagingen en oplossingen

Patrick Van Buggenhout (gerechtsdeurwaarder en medeoprichter van MyTrustO, een alternatief voor de klassieke incassobureaus en deurwaarders met de focus op ethisch verantwoord innen), Katrien Baeten (bestuurssecretaris dienst schulden en werk OCMW Aalst, erkend schuldbemiddelaar). Voorstelling en schets van de problematiek door Colette Victor, coördinator van het project ‘Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen’ met als projecthouder Welzijnszorg vzw.

4. Wat betekent het om in armoede te leven? Hoe herken je de signalen van armoede op de schoolbanken? Hoe kan je kinderen en ouders versterken en de onderwijskansen verhogen?  

Kaat Van Wouwe en Cynthia Hoste (vormingsmedewerker en opgeleide ervaringsdeskundige van TAO-Armoede, Team voor Advies en Ondersteuning in Armoede en sociale uitsluiting), Eva Faes (maatschappelijk werker OCMW Merelbeke, verantwoordelijk voor het project HuGo – huistaak- en gezinsondersteuning),
Katelijne Béatse (coördinator Kompanjon vzw, studie- en opvoedingsondersteuning aan huis).

Close