Our Phone Number: 053 730 821 Our Email Address: sos@schuldenopschool.be

Start

SOS Schulden op School is een vzw die streeft naar gelijke onderwijskansen voor ALLE kinderen en jongeren, meer specifiek door aandacht te besteden aan kosten op school. Problemen met schoolkosten kunnen uitsluiting van kinderen en jongeren in de hand werken. SOS Schulden op School vzw neemt bijgevolg uiteenlopende initiatieven om dit tegen te gaan, zoals workshops voor scholen, individuele begeleidingstrajecten voor schoolteams, de uitgave van naslagwerken en brochures, projecten met sociale partners, ad hoc projecten,...

SOS Schulden Op School vzw pleit voor een menswaardige omgang met onbetaalde schoolrekeningen. Deze aanpak legt de nadruk op preventie, dialoog en verantwoordelijkheid en is gebaseerd op 5 centrale uitgangspunten.

1. Voorkomen is beter dan genezen
2. Een kind mag nooit het slachtoffer zijn van een financieel geschil tussen ouders en school
3. Dialoog tussen ouders en school staat steeds voorop
4. Wat je zelf doet, doe je beter
5. De school heeft een maatschappelijke taak maar moet ook zelf financieel gezond blijven

Close